Doelstellingen

De Gelderse Archaeologische Stichting is een ANBI (ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap. De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking, uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Misschien dat u bij het opmaken van uw testament ook aan onze stichting wilt denken, die als ANBI- instelling een volledige vrijstelling van successierechten geniet.

Ons streven

De Stichting heeft als doel archeologisch onderzoek in de provincie Gelderland te bevorderen, het bescherming en in stand houden van archeologische monumenten binnen de provincie en kennis te vergroten en verspreiden. Dit willen bij bereiken door:

  • Bevorderen van archeologisch onderzoek
  • Bevorderen van registratie en documentatie van archeologische voorwerpen in openbaar of particulier bezit
  • Instandhouding verzamelde archeologische voorwerpen
  • Instandhouding en bevordering van archeologische monumenten
  • Advies geven aan overheidsinstanties, instellingen en particulieren met betrekking tot archeologisch erfgoed
  • Publicaties verzorgen met betrekking tot archeologie van Gelderland of het bevorderen daarvan
  • Archeologische werkgroepen in Gelderland ondersteuning bieden

Fiscale gegevens

Kamer van Koophandel Arnhem:
41051891
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
004884267
Bankgegevens:
IBAN: NL52 ABNA 0534 4219 97
T.A.V. Gelderse Archaeologische Stichting

Beloningsbeleid

Bestuurders van de Gelderse Archaeologische Stichting werken allen op vrijwillige basis en ontvangen géén vaste vergoedingen.