Archief onderzoek

Archief onderzoek

Het 90 jarig jubileum van de Gelderse Archaeologische Stichting komt steeds dichterbij. Daarom wordt er door Mieke Smit, Jelle Vervloet en Eelco Alink driftig in ons archief gespit om de precieze toedracht van het ontstaan en de ontwikkeling van onze stichting te achterhalen.

Hoewel het merendeel van de archiefstukken bestaat uit correspondentie, statuten en jaarverslagen, zijn er ook meer opvallende dingen in te vinden. Voorbeeld is deze berichtgeving uit 1953, waarin wordt medegedeeld dat dhr. A. Bruyn zijn collectie vuurstenen werktuigen aan de Gelderse Archaeologische Stichting te koop aanbiedt voor 1400 gulden.

Brief aanbieding collectie A. Bruyn

Inventarislijst collectie A. Bruyn

Vierkante mesolithisch microlithen uit diverse vindplaatsen
Stenen polsbeschermer uit Harskamp
Neolithische pijlpunt uit Hoog Buurloo
Neolithische pijlpunt uit Hoog Buurlo en een neolithische kling Eerbeek

Bron: Gelders Archief, 0581 Gelderse Archeologische Stichting inv. nr. 8.

Publicatie: Bruyn, A. (1953). Vuursteenbewerking in de oudheid. Berichten R.O.B., IV(I), 1–4. Te vinden op https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/berichten-rob-1-2-3-4-5.pdf